Eminescu: statornicie şi neatârnare

Grav şi interogativ, acut şi urgent, emergent, duhul eminescian, convergent, în creştere şi descreştere cantemiriană, ne trezeşte din uitare. Una din cele şapte taine eminesciene e destăinuirea, dezvăluirea, arătarea pe faţă a primejdiei şi denunţarea unei stări de stagnare, fatală, cea a compromisului comod, a vicleniei venale, ca izvoare primejdioase pentru un popor, aflat în pragul agoniei, al impasului, când faptele rămân în urma vorbelor dichisite şi ponosite, prin uzură şi obicei ştirb. Continuă lectura

Reclame

Gheorghe Simon: Veronica Micle

Veronica Micle : Numele unei năframe. Veronica, în limba ebraică, e numele unei năframe. Năframă pe care o femeie miloasă a pus-o pe faţa obosită şi chinuită a lui Iisus Hristos, în drumul spre Golgota. Pe năframă s-a imprimat imediat chipul Mântuitorului. Aşa mi se pare că s-a întâmplat şi cu numele poetei: el pare înmiresmat de duhul sfânt al Preasfântului şi Preafericitului Eminescu. Singur şi disperat, i-a anagramat numele până la epuizarea tuturor variantelor, ca şi cum ar fi Continuă lectura