Eminescu – Eterna fascinaţie

15 ianuarie, ziua sfânta în care s-a născut cel mai mare poet al românilor şi, totodată unul dintre cei mai mari poeţi ai lumii, trebuie decretată pe bună dreptate Ziua Naţională a Spiritualităţii româneşti. Geniul eminescian reprezintă leaganul etemitatii noastre: ,,Numai poetul ca păsări ce zboară/ Deasupra valurilor,/ Trece peste nemărginirea Timpului” (Mihai Eminescu Numai poetul).
Încă din copilărie şi adolescenţă, Mihai Eminescu i-a fascinat pe cei din jur, mai întâi prin frumuseţea fizică. Iată portretul Continuă lectura

Reclame

Tudor Ghideanu: EMINESCU – Demiurgul național de valoare exponențială

Eminescu este creatorul național de valoare exponențială, și dacă a voit să facă filosofie, peste tot în opera sa, cu certitudine el a făcut-o ca pe o politică de idei, capabilă să întemeieze, la înălțimea argumentului teoretic, o schimbare în mai bine a țării, nu revenind la trecut, ci folosind trecutul ca argument de autenticitate, împotriva unui prezent alienant, față de tot ceea înseamnă propriul istoric și social al poporului său (!!!). Vom spune, așadar, că Eminescu reprezintă paradigma noastră mai veche de punere în răspundere, față de destinele poporului român (!). Continuă lectura

Dan Toma Dulciu: 1889 – Misterul unui titlu suveran pe numele lui Eminescu. Un document inedit privind patrimoniul poetului


În urmă cu 12 ani, mai precis în anul 2007, purtam adesea discuții cu Ion C. Rogojanu și Miron Manega în ambianța Casei Capșa. Cu prilejul acelor întâlniri memorabile au fost evocate multe chestiuni legate de pasiunea noastră comună – Eminescu.
Printre altele, subliniam necesitatea resimțită de cercetarea pe tărâm istoric și filologic de valorificare a unor fonduri documentare inedite, esențiale pentru mai buna cunoaștere a biografiei Luceafărului, aflate în diverse arhive românești, dar aflate într-un nemeritat con de umbră în zilele noastre. Continuă lectura

Eminescu și dragostea

Eminescu este expresia integrală a sufletului românesc” – N. Iorga

Născut ca Mihail Eminovici, la 15 ianuarie 1850, în satul Ipotești, județul Botoșani, poetul Mihai Eminescu a bucurat nația noastră cu doar 39 ani de viață, dar cu o mare activitate literară. A fost cea mai importantă voce poetică din literatura română, prozator și jurnalist. A fost activ în societatea literară „Junimea” și a lucrat ca redactor la ziarul Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. Continuă lectura

Eminescu, iubitor al Thaliei

Dacă Eminescu nu ar fi fost un mare poet și un pasionat ziarist, atunci categoric că ar fi rămas la prima lui dragoste, teatrul, și ar fi devenit un mare actor. Spun acest lucru pentru că încă din copilărie Eminescu a fost atras de mirajul scenei. Primii lui ani i-a petrecut la Ipotești și la Botoșani. Fiind „cel mai rău” dintre copiii căminarului, Mihai s-a ascuns în singurătatea codrului și a naturii, s-a izolat prin peregrinări și joacă, menite să-i dea iluzia evadării din lumea reală, care nu-i era tocmai prielnică. A jucat la început pantomima, cea mai veche formă de teatru: Continuă lectura

Petruș Andrei: Dan Toma Dulciu – „Prolegomene și paralipomene” la nemurirea lui EMINESCU


Un volum consistent și extrem de interesant intitulat „Nevropatii atipice. Aspecte de patologie informațională” (Centrul Cultural – Spiritual VĂRATIC -2018) semnează cercetătorul Dan Toma Dulciu, înălțând cu încă o treaptă piedestalul eminescian în eternitate.
Cartea debutează cu un citat din pledoaria prietenului său Ioan Slavici în favoarea ridicării unui monument arheului spiritualității românești, unul dintre primii cinci poeți ai lumii, alături de Shakespeare, Goethe, Baudelaire și Dante. Continuă lectura

Teodor Pracsiu: La Văratic, sub semnul lui Eminescu

La Văratic aerul este limpede și proaspăt. În inima satului mânăstiresc a fost ridicată cu un an în urmă clădirea elegantă a Centrului Cultural-Spiritual Văratic (C.C.S.V.), grație generozității unui român cu suflet mare, stabilit de mai mulți ani în Anglia, trecut între timp la cele veșnice. Mandatarul său testamentar este profesoara Emilia Țuțuianu, președintele C.C.S.V., care și-a făcut un crez din a da substanță vitală edificiului prin organizarea periodică a unor reuniuni, colocvii și Continuă lectura

Dan Toma Dulciu: Un sculptor danez, aflat la Mănăstirea Văratec, autor al iconostasului bisericii zidită în memoria lui Eminescu, la Ipotești

Anul viitor se vor împlini opt decenii de la târnosirea Bisericii ”Sfinții Voievozi” de la Ipotești, singurul lăcaș de cult ortodox din lume zidit în amintirea unui poet.
Cercetând fondul de documente de la Direcția Județeană Botoșani a Arhivelor Naționale putem găsi un interesant act, în care apare numele unui ”sculptor din Văratec”. Acesta a executat mobilierul bisericii din Ipotești, sfințită la 15 iunie 1939, cu prilejul împlinirii unei jumătăți de secol de la dispariția ”Luceafărului” de pe firmamentul literaturii Continuă lectura