Redacția

              Preşedinte onorific: Stavrofora Iosefina Giosanu
Redactor şef: Emilia Ţuţuianu
secretar: Dorin Dospinescu

    Membri de onoare:                                                      Colegiul redacţional:
IPS Ioachim, Arhiepiscop de Roman şi Bacău            Veronica Balaj, Timişoara
Nicolae Georgescu, Bucureşti                                     Vavila Popovici, SUA   
Theodor Codreanu, Vaslui                                           Dan Toma Dulciu, Viena
Dan Toma Dulciu, Viena                                              Mihai Sava, Piatra Neamţ
Veronica Balaj, Timişoara                                            Doina Enea, Roman
Petruş Andrei, Vaslui
Gheorghe Simon, Neamţ
Anton Fabian,
Bucureşti
Victor Roncea,
București

  Colaboratori                                                                      Colaboratori diaspora
Ştefan Dumitrescu, Tulcea                                             Adrian Erbiceanu – Canada
Constanţa Abălaşei-Donosă, Brăila                              Ileana Costea – S.U.A.
Petruş Andrei, Bârlad                                                      Iulia Barcaroiu – SUA
Daniela Oatu, Vaslui                                                        Ben Todică – Australia
Teodor Pracsiu, Vaslui
Gheorghe Simon, Neamț

*

 

Revista tipărită cuprinde următoarele rubrici:

Editorial, Evocări
Literatură
Archaeus carpius
Fragmentarium istoric
Basilica şi filosofia creştină
Artă

          Argument: Revista Floare Albastră apare sub egida  Societăţii Culturale Centrul Cultural Spiritual Varatic ca o altă poartă a Cerului – o zidire pentru eternitate,  un lăcaș al gândului luminos, împlinit, locul în care se arată iubirea pentru Dumnezeu, la fiecare sunet dulce de clopot ce atinge sufletul ca un balsam!
Pornind de la ideea că în această zonă a judeţului Neamţ, cultura poate contribui la potenţarea calităţii vieţii şi la crearea unui mediu comunitar cu reale valenţe europene, am derulat acest  proiect de promovare a valorilor culturale locale, viaţa culturală a zonei aflându-se în interdependenţă cu viaţa religioasă, economică și socială.
Astfel, înființarea acestui Centru Cultural îşi propune două tipuri de abordare: una culturală şi o alta educativă. Unul dinte argumentele care au stat la baza acestui proiect a fost moştenirea culturală de o mare bogăţie şi varietate a zonei Mănăstirii Varatic. Ridicarea edificiului   asigură locuitorilor din zonă o ofertă culturală diversificată.
Prezenţa aici, în diferite perioade de timp, a unor mari scriitori şi poeţi români, ca: Mihai Eminescu, Dimitrie Bolintineanu, Veronica Micle, Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, Gala Galaction, Zoe Dumitrescu-Buşulenga – ulterior cunoscută ca Maica Benedicta, Bartolomeu Anania, Ştefana Velisar Teodoreanu, Valeria Sadoveanu, Cornelia Pillat, Sorin Ullea, etc. şi organizarea unor adevărate şezători culturale, audiţii muzicale, au contribuit la dezvoltarea unei vieţi spirituale intense şi au constituit repere ale vieţii culturale monahale.
            Centrul Cultural Spiritual poartă emblema arhitecturală a locului și a fost ridicat „din iubire, entuziasm și generozitate, cu intenţia de a lumina, a aşeza şi a rostui lucrurile vieţii de obşte, pentru a păstra identitatea și tradițiile culturale locale și întru bucuria sufletului. O zidire de suflet, făcută cu sacrificii care se dorește a fi un loc de convergență a iubirii și un reper util și activ în viața comunității. Dianu Sfrijan
Acest lăcaș cultural spiritual are la temelie un legământ de iubire, ce vorbește tuturor celor care îi trec pragul despre neuitare, forța iubirii, dăinuire și dăruire. În toamna anul 2015, în memoria soției sale, Sheila Margaret Richardson, dl Dianu Sfrijan decide să investească financiar, dar mai ales sufletește, într-un proiect inițiat și coordonat de poeta Emilia Țuțuianu: construirea Centrului Cultural Spiritual Varatic lângă Mănăstirea Varatic. Mănăstirea, cu încuviințarea Consiliului mănăstirii și a maicii starețe Iosefina Giosanu, donează terenul pentru viitoarea construcție, lucrarea fiind finalizată în luna iulie a anului 2017.          Emilia Țuțuianu

 

 

 Propunerile de colaborare şi articole vă rugăm să le trimiteţi pe adresa:  ccsvaratic@gmail.com

Reclame